Vi tackar alla våra kunder för ett bra samarbete under årens lopp.

Fr.o.m. 2019-11-01 kommer all försäljning samt hantering av gamla och nya order att ske via Rosenberg Svenska AB.

www.rosenbergsvenska.se